”Ο Σχολικός Ψυχολόγος: Βοηθάει τα παιδιά να επιτύχουν τον καλύτερο εαυτό τους. Στο σχολείο. Στο σπίτι. Στη ζωή”. (NASP) Τι είναι ο Σχολικός Ψυχολόγος? Η Σχολική Ψυχολογία αποτελεί έναν από τους βασικότερους κλάδους της εφαρμοσμένης ψυχολογίας. Ο ρόλος του Σχολικού Ψυχολόγου είναι: • ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση δυσκολιών μάθησης, ανάπτυξης και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής στο…

Υπηρεσίες Σχολικού/Εκπαιδευτικού Ψυχολόγου


”Ο Σχολικός Ψυχολόγος: Βοηθάει τα παιδιά να επιτύχουν τον καλύτερο εαυτό τους. Στο σχολείο. Στο σπίτι. Στη ζωή”. (NASP)

Τι είναι ο Σχολικός Ψυχολόγος?

Η Σχολική Ψυχολογία αποτελεί έναν από τους βασικότερους κλάδους της εφαρμοσμένης ψυχολογίας.

Ο ρόλος του Σχολικού Ψυχολόγου είναι:
• ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση δυσκολιών μάθησης, ανάπτυξης και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής στο σχολείο και στην οικογένεια
• η πρόληψη και η προαγωγή της ψυχικής υγείας και της ανθεκτικότητας του μαθητικού πληθυσμού και του συνόλου της σχολικής κοινότητας
• η προαγωγή της συνεργασίας σχολείου- οικογένειας- κοινότητας

Ο Σχολικός Ψυχολόγος παρέχει υπηρεσίες σε:
• μαθητές
• γονείς
• εκπαιδευτικούς
• άλλους ενήλικες

στοχεύοντας την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους για την ανάπτυξη ποιοτικών σχέσεων και τη δημιουργία θετικού κλίματος που προάγει την ανάπτυξη και τη μάθηση

Ο Σχολικός Ψυχολόγος στηρίζει:
• οικογένειες που ζητούν βοήθεια για την αντιμετώπιση των προβλημάτων σχολικής επίδοσης και συμπεριφοράς των παιδιών στο σπίτι και το σχολείο
• φορείς και οργανισμούς με σκοπό την προαγωγή της ψυχικής υγείας των παιδιών και την ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας

 

Συνεπώς, ο σχολικός ψυχολόγος παρέχει υπηρεσίες σε όλα τα μέλη της ευρύτερης σχολικής κοινότητας, δηλαδή στους μαθητές όλων των ηλικιών, στις οικογένειες τους, στους εκπαιδευτικούς τους, αλλά και στους υπόλοιπους φορείς και υπηρεσίες οι οποίοι εμπλέκονται με τη μάθηση και τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών.