Ποιός είναι ο μέσος όρος ύπνου για παιδιά ηλικίας μεταξύ 2-7 χρονών?

Τα προβλήματα ύπνου συγκαταλέγονται στα πιο συνηθισμένα προβλήματα που έρχονται αντιμέτωποι οι γονείς παιδιών μεταξύ 2-7 χρονών.

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τον μέσο όρο ύπνου ανά ηλικία. Όμως, είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψην ότι το κάθε παιδί είναι ξεχωριστό και επομένως κάποιο μπορεί να χρειάζεται λιγότερο ύπνο από τον μέσο όρο και κάποιο άλλο περισσότερο.

 

     Μέσος όρος ύπνου μεταξύ 2- 7 χρονών

        Ηλικία                               Μέσος όρος ύπνου

            2                                      11,5 ώρες την νύχτα και 1,5 ώρα μεσημεριανός ύπνος

            3                                      11 ώρες την νύχτα και 1 ώρα μεσημεριανός ύπνος

           4-5                                   12 ώρες την νύχτα (όχι μεσημεριανός ύπνος)

            6-7                                  10-11 ώρες την νύχτα (όχι μεσημεριανός ύπνος)


Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>