Ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις και το θεωρητικό τους υπόβαθρο

Ο κάθε ψυχοθεραπευτής έχει ως οδηγό μία προσέγγιση, η οποία τον βοηθά στην βαθύτερη κατανόηση και αντιμετώπιση των προβλημάτων του θεραπευόμενου. Η εκπαίδευση στην προσέγγιση αυτή αλληλεπιδρά με την προσωπικότητα και το περιβάλλον στο οποίο εργάζεται ο θεραπευτής με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα προσωπικό στυλ για τον κάθε ένα. Υπάρχουν αρκετές προσεγγίσεις στις οποίες μπορεί να εκπαιδευτεί ένας ψυχοθεραπευτης, οι οποίες διαφέρουν ως προς το θεωρητικό υπόβαθρο, τις τεχνικές και τις μεθόδους που χρησιμοποιούν. Παρακάτω ακολουθεί μία σύντομη περιγραφή του θεωρητικού υποβάθρου των βασικότερων ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων:

Η Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική προσέγγιση υποστηρίζει ότι η ψυχοπαθολογία είναι προϊόν μάθησης. Επομένως τα άτομα μπορούν να τροποποιήσουν τα δυσλειτουργικά πιστεύω, τις σκέψεις και τη συμπεριφορά τους μέσα από την εκμάθηση νέων, πιο λειτουργικών τρόπων.

Σύμφωνα με την Ψυχαναλυτική προσέγγιση, η προσωπικότητα του ατόμου αναπτύσσεται στα πρώτα χρόνια της ζωής του. Ο Freud έθεσε τις βάσεις της Ψυχανάλυσης αναδεικνύοντας την έννοια του ασυνείδητου. Στόχος του θεραπευτή είναι η αποκάλυψη των ασυνείδητων διεργασιών και των μηχανισμών άμυνας που χρησιμοποιούνται ως αποτέλεσμα της ενδοψυχικής σύγκρουσης.

Η Συστημική προσέγγιση, βλέπει το άτομο όχι σαν μονάδα αλλά ως μέρος ενός συνόλου-συστήματος. Ως εκ τούτου, η ψυχοπαθολογία προκύπτει από την αλληλεπίδραση του ατόμου με το πλαίσιο στο οποίο ζει. Η οικογένεια ως πλαίσιο επηρεάζει σημαντικά το άτομο και έτσι η ενεργός συμμετοχή της οικογένειας είναι βασική προϋπόθεση.

Σύμφωνα με την Προσωποκεντρική προσέγγιση, η ψυχοπαθολογία οφείλεται στη σύγκρουση της εικόνας που έχει το άτομο για τον εαυτό του με τον εαυτό που θα ήθελε να έχει. Ο θεραπευτής βοηθά τον θεραπευόμενο σε ένα κλίμα άνευ όρων αποδοχής, αυθεντικότητας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης ώστε να πετύχει την αυτογνωσία.

Τέλος, η Συνθετική Ψυχοθεραπεία υποστηρίζει ότι μια συγκεκριμένη μεθοδολογία δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική σε όλα τα άτομα και επομένως χρησιμοποιεί στοιχεία και τεχνικές από διάφορες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις, εξατομικευμένα και σύμφωνα με τις θεραπευτικές ανάγκες του κάθε θεραπευόμενου.

 

Νατάσα Παπαμάρκου

Κλινική Ψυχολόγος-Ψυχολόγος Υγείας


Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>