Το επάγγελμα του Ψυχολόγου

Η ψυχολογία ασχολείται με τη μελέτη, την κατανόηση και την ερμηνεία των ψυχικών φαινομένων και τις εκδηλώσεις φυσιολογικής ή παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς, τόσο των ατόμων όσο και των κοινωνικών ομάδων.

Ο ψυχολόγος είναι ο επιστήμονας ο οποίος ασχολείται με τη πρόγνωση, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση ψυχολογικών προβλημάτων. Η ειδικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, αφορά ένα συγκεκριμένο άτομο, αλλά και το σύνολο των ανθρώπων, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ψυχοπαθολογικών καταστάσεων. Οι επιστημονικές μέθοδοι και οι εξειδικεύσεις κάθε επαγγελματία ψυχολόγου, διαφοροποιούνται. Το επάγγελμα ρυθμίζεται από αυστηρή δεοντολογία, που αναφέρεται σε βασικά ζητήματα και περιλαμβάνει κανόνες που αφορούν τις σχέσεις μεταξύ ψυχολόγου και συμβουλευόμενου, το ήθος του ίδιου του ψυχολόγου, τις σχέσεις με τους συναδέλφους του, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την άσκηση του επαγγέλματος σε οποιαδήποτε μορφή.

Ο ψυχολόγος για να σπουδάσει και να ασκήσει το επάγγελμα, πρέπει να έχει αληθινό σεβασμό και ουσιαστικό ενδιαφέρον για τον άνθρωπο, τις ανάγκες και ιδιομορφίες του. Οφείλει να κρίνει αντικειμενικά -χωρίς προκαταλήψεις- και να έχει υπομονή, ψυχραιμία, πειθώ και επικοινωνιακές ικανότητες, ώστε να γίνεται αποδεκτός από τους ανθρώπους που ζητούν τις υπηρεσίες του. Η υπευθυνότητα και η εχεμύθεια, αποτελούν επίσης απαραίτητα προσωπικά χαρακτηριστικά. Οι γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλματος αυτού, καθορίζονται στο σύνολο τους από τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας των επαγγελματιών ψυχολόγων. Βασικότερες αρχές, είναι ο σεβασμός προς τον άνθρωπο, η τήρηση του απορρήτου, η ακεραιότητα καθώς και η επάρκεια, δηλαδή, η αποσαφήνιση των ορίων στην παροχή των υπηρεσιών του κάθε ψυχολόγου, ανάλογα με την ειδικότητά του.

Παρά τις αυξημένες ανάγκες, η αξιοποίηση των ψυχολόγων πραγματοποιείται με αργούς ρυθμούς, ενώ υπάρχει πληθώρα αποφοίτων τμημάτων ψυχολογίας, με αποτέλεσμα οι προοπτικές απασχόλησης να είναι μέτριες για τους επαγγελματίες.

Το επάγγελμα του ψυχολόγου τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να βρίσκει τη θέση του στην ελληνική κοινωνία, καθώς έχουν προκύψει ανάγκες υποστήριξης και συμβουλευτικής σε διάφορους τομείς, λόγω της αύξησης των ψυχοκοινωνικών και οικονομικών αδιεξόδων της σύγχρονης εποχής. Έτσι, οι ψυχολόγοι μπορούν να εργαστούν ως στελέχη στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, σε κέντρα συμβουλευτικής, ψυχικής υγιεινής, αποκατάστασης, σε θεραπευτικές κοινότητες, σε ερευνητικά κέντρα, σε νοσοκομεία, σχολεία και ψυχοπαιδαγωγικά κέντρα, στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και ως σύμβουλοι σε επιχειρήσεις. Επίσης, μπορούν να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες διατηρώντας δικό τους γραφείο.

Πτυχίο στην Ψυχολογία
Το πρώτο βήμα στην ψυχολογία είναι ένα πτυχίο. Συνήθως Bachelor of Science (B.Sc.) ή Bachelor of Arts (B.A.).

Πολλές φορές μπορεί να έχεις την ευκαιρία να συνδυάσεις το πτυχίο σου με ένα άλλο δευτερεύον τίτλο (minor). Αυτό, μπορεί να είναι μια καλή ευκαιρία για να μελετήσεις την ψυχολογία παράλληλα με κάτι άλλο που σε ενδιαφέρει ή να αξιοποιήσεις τον κύριο τίτλο του πτυχίου σου (την ψυχολογία) ενδυναμώνοντας τον με ένα δευτερεύον πρόγραμμα για να σε βοηθήσει στην διαδικασία ανεύρεσης εργασίας. Είναι σημαντικό όμως να ξέρεις ότι η Ψυχολογία πρέπει να είναι κύριος τίτλος του πτυχίου διότι αλλιώς μπορεί να σου αποκλείεται η είσοδος σε κάποια μεταπτυχιακά προγράμματα.

Ένα πτυχίο στη Ψυχολογία, από αναγνωρισμένο σώμα, σου επιτρέπει την εγγραφή στο Μητρώο Πτυχιούχων Ψυχολόγων Κύπρου αλλά και την αξιοποίησή του στην αγορά εργασίας. Σε ετοιμάζει για να εργαστείς σε θέσεις που έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο, την επικοινωνία, που απαιτούν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων κ.α.

ΑΛΛΑ, το πτυχίο στη Ψυχολογία ΔΕΝ σε καθιστά Επαγγελματία Ψυχολόγο. Δεν μπορείς να έχεις άδεια εξάσκησης του επαγγέλματος και συνεπώς να δουλέψεις είτε δημόσια είτε ιδιωτικά.

Τι συμπεριλαμβάνει ένα Πτυχίο στην Ψυχολογία;
Τα προγράμματα Ψυχολογίας διαφέρουν από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο. Είναι όμως σχεδόν βέβαιο ότι θα εκπαιδευτείς σε θέματα:
• Ψυχοβιολογίας (πως λειτουργεί ο εγγέφαλος, πως επιρεάζεται από τα φάρμακα, από ορμώνες, από διαταραχές)
• Γνωστικής Ψυχολογίας (πως λειτουργεί η μνήμη, η αντίληψη, η ομιλία, η κατανόηση)
• Αναπτυξιακής Ψυχολογία (φυσική και ψυχολογική ανάπτυξη από την εμβρυική ηλικία μέχρι και τα γεράματα)
• Κοινωνικής Ψυχολογίας (πως η ανθρώπινη συμπεριφορά επιρεάζεται από το περιβάλλον)
• Ψυχολογίας της Προσωπικότητας (πως διαφέρουν οι άνθρωποι σε ψυχολογικό επίπεδο και πως μπορούμε να αξιολογήσουμε αυτές τις διαφορές)
• Ερευνητικών Δεξιοτήτων (πως ερευνούμε θέματα ψυχολογίας, μεθοδολογικά, στατιστικά)

Το Πτυχίο, ως εργαλείο για την αγορά εργασίας

Η Ψυχολογία είναι χρήσιμη για πολλές θέσεις εργασίας. Σου δίνει εργαλεία που μπορούν αξιοποιηθούν από διάφορους κλάδους που ίσως να μην είναι μέρος της ψυχολογίας.
Δεξιότητες αυτογνωσίας, επικοινωνίας, επίλυσης προβλημάτων, στατιστικού χειρισμού δεδομένων, οργάνωσης, ομαδικής δουλειάς.
Μπορείς ακόμα να χρησιμοποιήσεις το Πτυχίο στη Ψυχολογία για να συνεχίσεις τις σπουδές σου σε ένα κλάδο διαφορετικό όπως η Διαχείριση Προσωπικού, το Marketing, η Εκπαίδευση.

(Πηγή: Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου http://www.cypsa.org.cy)

Απαραίτητα προσόντα για εγγραφή στο μητρώο ψυχολόγων και για απόκτηση άδειας εξάσκησης του επαγγέλματος:
1. Πτυχίο του οποίου η ψυχολογία αποτέλεσε το κύριο θέμα και προέρχεται από ανώτατη σχολή, η οποία είναι αναγνωρισμένη από το ΚΥΣΑΤΣ
2. Μεταπτυχιακό αναγνωρισμένης ειδικότητας, το οποίο να έχει διάρκεια δυο τουλάχιστον χρόνια και πρακτική άσκηση 1000 ώρες εκ των οποίων οι 500 αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των σπουδών (ακαδημαϊκή εποπτεία).

(πηγή: περί εγγραφής επαγγελματιών ψυχολόγων νόμο)

 

Οι εφαρμοσμένες ειδικότητες ψυχολογίας στην Κύπρο
Σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Ψυχολόγων Νόμο Ν59(Ι)/2009, οι εφαρμοσμένες ειδικότητες ψυχολογίας είναι 5:
1. η Κλινική Ψυχολογία
2. η Συμβουλευτική Ψυχολογία
3. η Σχολική/Εκπαιδευτική Ψυχολογία
4. η Δικανική Ψυχολογία
5. η Οργανωτική/Εργασιακή Ψυχολογία


Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>