ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΦΟΒΟΙ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ

Ο φόβος είναι μια φυσιολογική προσαρμοστική αντίδραση. Σχεδόν όλα τα παιδιά αντιμετωπίζουν έναν ή περισσότερους φόβους κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης τους. Ωστόσο φαίνεται ότι οι φόβοι αλλάζουν καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν.


Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>