Αναζήτηση Ψυχολογικών Υπηρεσιών

Για την αναζήτηση Ψυχολογικών Υπηρεσιών, χρειάζεται να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί!

Ο Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου ενθαρρύνει το ευρύ κοινό:

  • Να αναζητά ψυχολογικές υπηρεσίες ΜΟΝΟ από Εγγεγραµµένους Ειδικούς Ψυχολόγους, το οποίο σηµαίνει ότι κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος, άρα πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που ορίζει ο υφιστάµενος νόµος για ανεξάρτητη και αυτόνοµη άσκηση των καθηκόντων του ψυχολόγου.
  • Για την αναζήτηση και τον έλεγχο να αναζητά τους Εγγεγραµµένους Ειδικούς Ψυχολόγους στο Μητρώο Εγγεγραµµένων Ειδικών Ψυχολόγων, το οποίο δηµοσιεύεται στην εφηµερίδα της Κυπριακής Δηµοκρατίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Συµβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων (www.seps.org.cy).
  • Αν έχουν πέσει θύµατα παραπλάνησης σχετικά µε τα προσόντα κάποιου επαγγελµατία ψυχολόγου όπως προβούν σε παράπονα στα αρµόδια όργανα, αλλά και στην Αστυνοµία.

 

 

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη την δημοσίευση εδώ:

2018-07-19-Ψυχολόγοι-και-μέσα

 

 


Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>